Moslima

Opweg naar het geslaagde huwelijk

Huwelijk in islam

De Nikkah (huwelijk) hoe gaat dit in zijn werk? Het zou simpel moeten zijn! een simpel Nikkah. We moeten geen competitie maken met de Kuffar (ongelovigen) Er zal geen zegenen zijn in zo een huwelijk. Je mag zoveel mensen uitnodigen als je wilt, maar houdt het simpel. Houdt het gescheiden en houd in je achterhoofd dat het een religieus doel heeft, het is niet bedoeld als sociaal doel. Het is een doel die heilig is, en dit is waarom je het als een heilig doel behoort te behandelen, alleen om Allah (subhanah wa ta’ala) tevreden te stellen.

De omgang in je huwelijk

We gaan het nu hebben over de omgang tussen man en vrouw binnen het huwelijk. En welke rechten zij in acht moeten nemen. En als eerste wil ik zeggen dat slechts de mensen die hen heer vrezen, achting en respect tonen voor de rechten die hen door Allah zijn opgelegd. En als het gaat om de rechten die te maken hebben met het huwelijk, dan kan ik je vertellen dat deze rechten zwaar wegend en belangrijk zijn.

De profeet zegt namelijk in een overlevering: “voorwaar,de voorwaarden die het meest waard zijn om nageleefd te worden, zijn de voorwaarden van het huwelijk” Deze horen zeer goed nagestreefd te worden anders zal jij je moeten verantwoorden tegen Allah, swt op de dag des oordeel.

Maar wat houden die voorwaarden in? wat houden die rechten in? waarop moet een islamitisch huwelijk gebaseerd zijn? Als eerste dient de man, zich aardig en goed op te stellen tegenover zijn vrouw. En hij dient ook de vrouw te onderhouden. Hij moet in haar behoefte voorzien, hij is degene die als verantwoordelijke is aangesteld.

De profeet vrede zij met hem, heeft gezegd:

” hen, de vrouwen, komt het recht toe om door jullie onderhouden te worden en van kleren te worden voorzien, dit natuurlijk binnen jullie mogelijkheden.En indien de man vrekkig is, gierig is en zijn familie niet voldoende onderhoudt dan geeft de islam de vrouw het recht om buiten zijn weten om een deel van zijn geld te pakken om in haar behoefte en die van haar kinderen te voorzien”

Allah draagt ons in de Koran op: “En gaat met hen om volgens de voorschriften” die Allah (swt) ons heeft opgelegd. Allah (swt) draagt ons op om ons voorbeeldig en goed te gedragen tegenover de vrouwen, dan moeten wij dat ook nakomen. Het vrezen en angsten voor Allah (swt) Hoe kan het dan zijn dat er nog steeds mannen zijn die hen vrouwen slecht behandelen? dat kan enkel en alleen betekenen dat wij verre verwijderd zijn van de voorschriften van Allah (swt).

Wie zijn de beste onder ons?

Ook zegt de profeet “de beste onder jullie, is diegene die het beste omgaat met zijn vrouw en ik ben de beste van jullie, in de omgang met mijn vrouw” Dus de beste is niet de sterkste, niet degene die veel geld uitgeeft, maar de beste is degene die heel goed omgaat met zijn vrouw. De vrouw moet namelijk op een lieftallig en vriendelijke houding en toon kunnen rekenen. De profeet zegt namelijk ” het goede woord is een liefdadigheid. Als jij een goed woord richt op je vrouw, dan is het net alsof jij liefdadigheid hebt uitgegeven. En het hebben van een goede omgang met je vrouw, houdt tevens in dat je haar beschermt En haar fouten en misstappen over het hoofd ziet.

En dit is een belangrijk punt. Waarom? omdat er een groot aantal mensen juist in zijn omgang met andere mensen ontzettend vriendelijk en geneigd is tot vergeven, maar als het zijn vrouw betreft dan roept die haar verantwoording over het minste geringste.  De meeste mensen kennen hem, die persoon als zijnde een geweldige man, maar thuis is die een nachtmerrie. Terwijl de profeet juist zegt: ” de beste onder jullie is hij die goed is voor zijn familie” dus zoals ik zei hij verantwoord haar over het minste geringste. Kwetst haar gevoelens voortdurend en stelt zich hardvochtig en streng op tegenover haar. En daarom als sommige mannen het huis binnen komen, dan valt er opeens een stilte over het huis. Niet uit respect en eerbied voor hem, voor deze man, maar uit angst en ergering. En dit soort mannen zijn ver weg verwijderd van de richtlijnen van de profeet die ontzettend vriendelijk was in zijn omgang met zijn vrouwen.

De mens is als honderd kamelen..

Het met doordringen tot de man dat de vrouw een mens is. En onderhevig is aan wisselende gevoelens en gemoedsomstandigheden. En dat ze de ene keer goed handelt en de andere keer een fout begaat. Dat hoort bij de aard van de mensen. Maar de man die zijn verstand goed gebruikt, maakt daar geen probleem van en doet alsof zijn neus bloedt. Het kan niet zo zijn dat de vrouw alle goede eigenschappen in zich heeft, dat geld ook voor de man.

De profeet zegt: “voorwaar, de mensen zijn net als honderd kamelen, waaronder geen 1 perfecte rijdier te vinden is” oftewel al heeft men de keuze uit honderd kamelen hij zal nooit een perfect rijdier kunnen vinden. De ene is geduldig, de andere zit weer lekker, de ander geeft weer veel melk etc. En hetzelfde geld voor de mensen. De ene is dapper, de ander is vrijgevig, de andere is weer geleerd etc. Maar dat al deze eigenschappen in 1 en dezelfde persoon samen komen komt bijna niet voor. En daarom is het niet juist als een persoon van zijn partner verwacht perfect te zijn.

Zie het goede in de mens.

Ook zegt de profeet:”Laat een gelovige man geen afkeer hebben voor zijn gelovige vrouw indien hij 1 van haar eigenschappen niet leuk vind laat hem dan tevreden zijn over een andere positieve eigenschap van haar, die hem tevreden stelt

Allah zegt in verse 19: “En wanneer jullie een afkeer van hen hebben dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets terwijl Allah daarin veel goeds geplaatst heeft” Alleen jij ziet het niet, jij denkt dat het slecht is terwijl Allah heel veel goeds in die eigenschap heeft geplaatst. Dus het kan zijn dat de man ten onrechte een afkeer heeft van iets.En er is zich geen huis te vinden waar zich geen problemen voordoen, dat kan niet. Zelfs het huis van de profeet is daarvan niet gevrijwaard.

Ongehoorzaamheid van de vrouw

In een overlevering verteld Omar: “wij stonden bekend dat wij de vrouwen onder de duim hielden, maar toen wij naar Medina verhuisde werden wij geconfronteerd met mensen die onder deden aan hen vrouwen. Die juist door hen vrouwen onder de duim werden gehouden. Toen begonnen onzen vrouwen van hen vrouwen te leren. En op een dag toen ik tegen mijn vrouw iets zei, werd ik plotseling verrast door tegenspraak van mijn vrouw. Dat terwijl hij altijd gewend was dat ze alles accepteerde. Toen zei Omar tegen haar: “hoe durf je mij tegen te spreken!” waarop ze zei: “waarom mag ik jouw niet tegenspreken? als zelfs de profeet door zijn vrouwen wordt tegengesproken en soms door 1 van hen de algehele nacht wordt genegeerd. Omar schrok ontzettend hiervan. Hij kon zijn oren niet geloven en hij zei: “verloren is diegene die dat doet”

En als zich een probleem voordoet tussen de man en de vrouw. Dan dienen zij hen verstand te gebruiken. Toevlucht te zoeken tot Allah tegen de vervloekte Shaytan. Want hij wakkert dit soort dingen eigenlijk aan. Ook dienen zij El woedoe te verrichten, twee raqet te bidden. En als 1 van hen staat dan dient hij te gaan zitten. Of als hij of zij zit, dan dient hij of zij te gaan liggen. Want dit zorgt ervoor dat zijn of haar woede aanval weg trekt. Een andere oplossing is dat 1 van de twee afgaat op de andere. En zijn excuses aanbiedt voor zijn gedrag, om verdere escalatie te voorkomen. De ene keer mag het de vrouw zijn en de andere keer mag het de man zijn natuurlijk zonder meer. Zo moeten volwassen mensen met elkaar omgaan. De relatie tussen man en vrouw is 1 die gebaseerd is op liefde.

En wederzijdse respect is 1 waar zowel de man als vrouw ervoor moeten zorgen dat de Shaytan buiten de deur blijft. Want hij is er altijd op uit om het huwelijk te verstoren. Daarom heeft de profeet gezegd dat Ibliss (shaytan) zijn troon op het water plaatst. En vervolgens zijn leger erop uitstuurt en degene van hen die de grootste fitna weet te veroorzaken zal de hoogste positie bij hem bekleden. Daarna komt het leger weer terug en zij vertellen hem welke fitna zij teweeg hebben gebracht. 1 van hen zegt tegen Ibliss: ‘Ik heb dit en dit gedaan..” waarnaar Ibliss tegen hem zegt, je hebt niets gedaan. Oftewel het stelt niets voor wat jij hebt gedaan. Maar dan nadert een van hen Ibliss en zegt tegen hem: “ik ben niet weggaan totdat ik het voor elkaar heb gekregen om hem of haar uit elkaar te drijven” (scheiden) dan laat Ibliss hem dichter bij komen. En zegt tegen hem, je hebt goed gehandeld. Hij is onder de indruk van zijn verrichtingen. Daarom moet men ervoor zorgen dat ze de Shaytan buiten het huis houden.

Flirten en dollen mag ook niet ontbreken.

Ook is het voor de man gewenst om te spelen en te dollen met zijn vrouw. natuurlijk dit allemaal binnen de grenzen van fatsoen en geloof. En de man moet van tijd op tijd erop met zijn vrouw voor een wandeling, maaltijd in de open lucht (picknick), een reis, een familie bezoek enzovoort.  En zelfs de profeet, vrede zij met hem, was gewoon om met zijn vrouwen te spelen en te dollen.

Zo verteld Aisha ons dat zij samen met de profeet heeft staan kijken naar de spelende mannen in de moskee, een wedstrijdje hardlopen hebben gehouden en dat hij haar altijd liefkozend bij naam noemde. En ook als hij zich had terug getrokken in de moskee om zich te richten op het aanbidden van zijn heer, werd hij vaak bezocht door zijn vrouwen in de moskee. En hij stond hen te woord, en gaf hen tijd. En als zij weer besloten om naar huis te gaan liep hij mee naar de deur om afscheid van hen te nemen.

Onderwijs haar

Ook dient de man zijn vrouw te onderwijzen in het geloof. En haar te beschermen tegen de zonde en verdorvenheden. Allah zegt namelijk:”Al jullie die geloven, behoedt jullie zelf en jullie gezinsleden voor het vuur” En ook wil ik tegen de vrouwen zeggen dat ze bepaalde zaken die islamitisch gezien verboden zijn moet vermijden. Zelfs als haar man hierom vraagt, of haar hier toe dwingt. Want je mag niemand gehoorzamen als je daarmee Allah ongehoorzaam bent. Dus het is bijvoorbeeld niet toegestaan voor de vrouw om zich schuldig te maken aan bepaalde zaken die volgens haar man haar mooier zouden maken. Maar volgens Allah haar zouden vervloeken, zoals het verdunnen van de wenkbrauwen. En nog meer van zulke verboden zaken.

Meer verboden

Ook dient de man niet overdreven jaloers te zijn. Hij dient daarin een gulle middenweg zien te vinden.Dus hij moet zich, wat dat betreft gematigd opstellen. Hij moet niet constant slecht denken over zijn vrouw en haar bespieden. De profeet heeft het verboden voor de man om zijn vrouw heimelijk te gaan volgen en in het oog te gaan houden met als doel haar fouten en misstappen te verzamelen. Maar ook dient de vrouw daarin tegen, de eer van haar man in zijn afwezigheid natuurlijk niet te schenden. En goed zorg te dragen aan het huis en voor haar en zijn kinderen en dat zij geen zaken van hem eist die buiten zijn bereik en macht liggen.

Ook is het verboden voor beide partners om hen bed geheimen aan andere door te vertellen. En zaken die zich tussen man en vrouw voordoen naar buiten te brengen. De profeet zegt namelijk in een overlevering: “Degene die de slechtste positie inneemt bij Allah op de dag des oordeel is een man die gemeenschap bedrijft met zijn vrouw en vervolgens dit aan andere gaat doorvertellen”

Ook als zijn vrouw binnen komt dan moet hij zijn vrouw met een brede glimlach tegemoet gaan. En haar op een islamitische wijze groeten. Glimlachen kost niets, een omhelzing kost niets, een paar liefkozende woordjes kosten niets maar kunnen daarin tegen een geweldige invloed hebben op de vrouw. Wat heb jij te verliezen, als jij je vrouw bij aankomst vraag, hoe gaat het met jouw? En ik heb je ontzettend gemist. En wat heeft de vrouw te verliezen als zij tegen haar man zegt wanneer hij thuiskomt, wat was het huis leeg zonder jouw.

Het huwelijksleven kan ontzettend mooi zijn, wanneer de man en de vrouw zich zouden vastklampen aan het koord van Allah. Elkaar lief zouden hebben, Allah zouden vragen om elk ander te vergeven en te zegenen en hen weer bij elkaar zal brengen in het paradijs.

 

 

It is main inner container footer text